Děčínský Klacek 2018

 

Úvodem

Jedná se o celoroční sérii turnajů v bowlingu, v níž budou hráči za své umístění v jednotlivých turnajích získávat body. Svého vítěze i samostatné vyhodnocení však bude mít každý jednotlivý turnaj. Turnaje jsou založeny na principu přidělování handicapů (HDCP), které smažou výkonnostní rozdíly mezi hráči – šanci vyhrát má tedy opravdu každý. Níže jsou specifikovány propozice turnajové série pro rok 2018, tyto propozice naleznete také na oficiálních stránkách této turnajové série: https://decinsky-klacek.webnode.cz/propozice/ .

 

Místo konání

Bowlingová herna S-centrum Děčín (8 drah).

 

Právo účasti

Turnaj je určen pro všechny hráče - registrované i neregistrované.

 

Termíny turnajů

V roce 2018 bude odehráno 7 turnajů ( březen-květen, září-prosinec ). Hrát se bude většinou první neděli v měsíci od 10h do cca 17h, jen výjimečně v jiné dny (zpravidla díky kolizi s jinými republikovými akcemi jakými jsou hlavně ligové soutěže registrovaných hráčů či finálové akce ABL). Konkrétní termíny budou včas zveřejněny na úvodní stránce turnajového webu!

 

Mazání

Mazat se bude místní house model (39 stop). Mazatse bude pouze před rundou K1.

 

Startovné

Základní startovné:                 CZK 300,-;

Opakovaný start (re-enter):    CZK 300,-;

Desperádo:                             CZK 100,-.

 

Přihláška do turnaje

Přihlásit se do turnaje je možné na webu www.obsazovacky.cz v sekci regionální turnaje, anebo přímo z oficiálních webových stránek turnajové série ( https://decinsky-klacek.webnode.cz/obsazovacka/ ). Dále pak osobně nebo telefonicky u některého z pořadatelů turnaje.

 

Handicapy (HDCP)

Handicapy (HDCP) budou hráčům přidělovány ke každé hře v průběhu celého turnaje, a to podle níže uvedených pravidel.

Průměrové pásmo

HDCP

Průměrové pásmo

HDCP

do 144,99

40

170,00 - 174,99

16

145,00 - 149,99

36

175,00 - 179,99

12

150,00 - 154,99

32

180,00 - 184,99

8

155,00 - 159,99

28

185,00 - 189,99

4

160,00 - 164,99

24

190,00 a více

0

165,00 - 169,99

20

 

 

 

Ostatní HDCP

Ženy a junioři do 15 let: +8 bodů.

Pravidla pro stanovení HDCP

O stanovení výše HDCP rozhoduje aktuální průměr hráče v níže uvedeném pořadí.

a)  pro 1. turnaj: průměr dosažený v sérii Děčínský Klacek 2017 příp. 2016, jinak kritéria c) až h) 

b)  od 2. turnaje: průměr dosažený v sérii Děčínský Klacek 2018; pokud hráč nebude mít žádný průměr z turnajů v rámci série Děčínský Klacek 2018, bude se vycházet z průměru dosaženého v sérii Děčínský Klacek 2017 příp. 2016;

c)  průměr v posledním půlročníku SCBL, příp. aktuálním půlročníku, pokud má odehrána aspoň 2 kola;

d)  průměr z posledního půlročníku ABL, příp. aktuálním půlročníku, pokud má odehrána aspoň 2 kola;

e)  aktuální průměr v turnajovém žebříčku ČBA;

f)   aktuální průměr ve sportovním žebříčku ČBA;

g    průměr z klubového žebříčku 1.BK Děčín (platí pro členy klubu 1. BK Děčín);

h)   pokud hráč nemá evidován žádný průměr, bude mu přidělen HDCP +32 bodů (=80% max. handicapu).

Příklady stanovení HDCP

a) žena-juniorka s aktuálním prů měrem 144,95

přidělený HDCP bude +56 bodů (40 výkonnostní+8 žena+8 juniorka)

b) žena s aktuálním průměrem 159,95

přidělený HDCP bude +36 bodů (28 výkonnostní+8 žena)

c) junior s aktuálním průměrem 185,95

přidělený HDCP bude +12 bodů (4 výkonnostní +8 junior)

 

 

Hrací systém turnaje

1) Kvalifikace

- každý hráč se předem přihlásí do jedné ze tří kvalifikačních rund vypsaných na tyto časy:

runda K1 (10,00-12,10 hod.): max. 16 hráčů (max. 2 hráči na dráze)

runda K2 (12,30-14,40 hod.): max. 16 hráčů (max. 2 hráči na dráze)

- opakovaný start je možný pouze za předpokladu, že rundy K1 a K2 nejsou plně obsazeny

- registrace do turnaje nejpozději 5 minut před zahájením kvalifikační rundy

- před zahájením kvalifikace má hráč nárok na čtyři tréninkové frejmy (2 frejmy na každé dráze s totožným podavačem koulí).

- hraje se americkým způsobem na součet 6 her vč. HDCP na předem vylosovaných drahách; hráči se střídají při odehrávání jednotlivých frejmů na drahách se stejným podavačem koulí, přičemž následující hru začínají hráči na dráze, na které ukončili předchozí hru; po 3 odehraných hrách na drahách se stejným podavačem koulí se hráči z drah 1-2 (5-6) přesunou na dráhy 3-4 (7-8), hráči z dráhy 3-4 (7-8) se přesunou na dráhy 1-2 (5-6) a odehrají další 3 hry

- do finále postoupí 14 nejlepších hráčů z kvalifikace

 

2) Desperádo

- hraje se na 1 hru včetně HDCP bezprostředně po skončení kvalifikace (do 10 minut po skončení kvalifikace)

- hráči nemají možnost tréninku

- hráč odehraje všechny frejmy na 1 dráze

- do této soutěže může nastoupit max. 16 hráčů, přednost mají nepostupující z kvalifikace přímo do finále

- o výběru dráhy bude rozhodovat pořadí po kvalifikaci (tj. hráč umístěný nejlépe z přímo nepostupujících hráčů bude mít právo prvního výběru, hráč s druhým nejlepším výsledkem si vybere jako druhý atd.)

- nejlepší 2 hráči z této soutěže získají právo účasti ve finále

- při rovnosti náhozu včetně HDCP rozhodnou o postupujících z této soutěže tato pomocná kritéria:

            - nižší HDCP je zvýhodněn

            - lepší umístění po kvalifikaci

 

3) Finále

- hraje 14 postupujících z kvalifikace + 2 nejlepší z desperáda

- dráhy jsou hráčům přiděleny podle pořadí v kvalifikaci takto: 1.místo dráha 1, 2.místo dráha 2, … 8.místo dráha 8, 9.místo dráha 1, 10.místo dráha 2, … 14.místo dráha 6, postupující z desperáda dráhy 7,8

- před zahájením finále má hráč nárok na čtyři tréninkové frejmy (2 frejmy na každé dráze s totožným podavačem koulí).

- hraje se americkým způsobem na součet 3 her včetně HDCP + průměr z kvalifikace (včetně HDCP); hráči se střídají při odehrávání jednotlivých frejmů na drahách se stejným podavačem koulí, přičemž následující hru začínají hráči na dráze, na které ukončili předchozí hru

 

Kritéria rozhodující o umístění v jednotlivém turnaji

V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí hráčů v jednotlivých fázích turnaje tato kritéria:

 

- nižší HDCP; tzn. hráč s nižším HDCP je zvýhodněn

- vyšší nejvyšší nához hráče bez HDCP

- vyšší nejnižší nához hráče bez HDCP

- rozehrávka na 9. a 10. frejm až do úplného rozhodnutí

 

V případě, že hráč postupující do finále se nemůže tohoto finále zúčastnit, posouvá se hranice postupu na nejlepšího původně nepostupujícího hráče v pořadí.

 

Systém bodování do celoroční série

Hráči budou za umístění v jednotlivých turnajích získávat body, které rozhodnou o pořadí celé turnajové série. Body jsou rozděleny na základní a bonusové.

Základní body

Jsou to body, které hráč získá za umístění v jednotlivém turnaji série. Vítěz si připíše takový počet bodů, jaký byl počet účastníků turnaje. Každý další hráč v pořadí si připíše o 1 bod méně. Tzn., že při účasti 24 hráčů si vítěz připíše 24 bodů, druhý v pořadí 23 bodů, třetí v pořadí 22 bodů, čtvrtý 21 bodů, atd. až poslední v pořadí získá 1 bod.

Pozor!!!: Poslední turnaj série (prosinec) v roce 2018 bude hodnocen dvojnásobným počtem bodů.

Do celkového pořadí bude započítáno 5 nejlepších výsledků, tzn. pravidelný účastník turnajové série může při závěrečném vyhodnocování škrtat 2 nejhorší výsledky.

Bonusové body

Jsou to body, které hráč získá jako bonus za svůj výkon v jednotlivém turnaji série.

- za 1. místo +6 bodů

- za 2. místo +3 body

- za 3. místo +1 bod

- za nejvyšší nához muže v kvalifikaci +2 body (v případě více hráčů získají bonusové body všichni)

- za nejvyšší nához muže ve finále +2 body (v případě více hráčů získají bonusové body všichni)

- za nejvyšší nához ženy v kvalifikaci +2 body (v případě více hráček získají bonusové body všechny)

- za nejvyšší nához ženy ve finále +2 body (v případě více hráček získají bonusové body všechny)

 

Ceny

Jednotlivé turnaje

1. místo – věcná cena

2. místo – věcná cena

3. místo – věcná cena

 

Turnajová série

Nejlepších 15 hráčů/hráček celé turnajové série získá peněžité/věcné ceny, a to v závislosti na obsahu Měšce DK, do kterého se budou ukládat prostředky ze zaplaceného startovného za každý jednotlivý turnaj po odečtení provozních výdajů (tj. na pronájem drah, na ceny pro nejlepší 3 hráče jednotlivého turnaje). Konkrétní výherní struktura za výsledky v celé sérii bude zveřejněna nejpozději 1 týden před posledním turnajem celé série.

V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí hráčů tato kritéria:

- vyšší celkový průměr hráče odehraný v celé sérii (bez vlivu HDCP)

- lepší umístění v závěrečném turnaji celé série

 

Doplňková tipovací soutěž

- každý účastník turnaje bude mít možnost tipovat nejvyšší nához turnaje, který padne ve finále (kvalifikace je z tipování vyřazena z důvodu nestejných šancí hráčů nastupujících do jednotlivých kvalifikačních rund)

- tipuje se absolutně nejvyšší nához dosažený na dráze (bez HDCP a bez rozlišení, zda jej hodil muž či žena)

- cena tipu je CZK 20,-

- každý tipující si může na jednotlivém turnaji koupit maximálně 5 tipů

- tipy jednotlivých soutěžících se mohou překrývat

- vítězem vzniklého jackpotu se stane ten tipující, který se svým tipem trefí přesně

- pokud bude správně tipujících více, bude jackpot rovnoměrně rozdělen mezi všechny správně tipující

- pokud se nikdo při dílčím turnaji netrefí, přesune se jackpot do dalšího turnaje

- pokud se nikdo z tipujících netrefí přesně ani při posledním prosincovém turnaji, stává se výhercem jackpotu tipující, který se svým tipem nejvíce přiblíží správnému číslu (pokud bude stejně blízko několik tipujících, bude jackpot rozdělen mezi všechny tyto tipující)

- o vítězi případně přesunutého jackpotu na další turnaj nerozhoduje, zda se vítěz tipovací soutěže na aktuálním turnaji zapojil či nezapojil do tipovací soutěže i na minulých turnajích (tj. nebude přihlíženo k tomu, že příslušný vítěz třeba do přesunutého jackpotu během minulých turnajů nepřispíval)  

 

Ostatní

- v herně platí zákaz kouření

- v průběhu turnaje platí pro právě hrající hráče zákaz kouření i na vyhrazených místech pro kouření

- na požádání může organizátor seznámit hráče se systémem hry, případně jej odkázat na platné propozice

- hráči jsou povinni dodržovat pravidla bowlingu

- hráči jsou povinni respektovat rozhodnutí organizátorů turnaje

- organizátor může hráče napomenout, případně i vyloučit z turnaje, pokud dojde k hrubému porušení výše uvedených pravidel

 

Upozornění

Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na změnu propozic a na úpravu cen, směrem nahoru či dolů, a to v závislosti na počtu účastníků v celé sérii.

Organizátor je povinen s případnými změnami propozic (oproti původně zveřejněné podobě) seznámit všechny účastníky turnaje před jeho začátkem.

Hráči zaplacením startovného potvrzují akceptaci aktuální podoby propozic turnaje.

 

Vyhledávání