Děčínský Klacek 2019

 

Jednotlivci

 

Bowlingový turnaj pro každého

 

Úvod

Místo konání: Bowlingová herna S-centrum Děčín (8 drah)

Pořadatel: Antonín Novák; tel. 607 816 052; E-mail: bowling.toncek@seznam.cz

Turnajový web: https://decinsky-klacek.webnode.cz/

Přihlášení: www.obsazovacky.cz

 

Termíny

Nejbližší termíny budou zveřejněny na turnajovém webu.

 

Mazání

Mazací model bude zveřejněn na turnajovém webu. Mazat se bude před kvalifikační rundou K1 a K2.

 

Přihlášení do turnaje

Přihlášení do turnaje je možné na webu www.obsazovacky.cz v sekci regionální turnaje, dále pak přímo u pořadatele turnaje na e-mail: bowling.toncek@seznam.cz, nebo tel. 607816052.

 

Časový harmonogram

Kvalifikační runda K1

10,00 – 11,20 hod.

4 hry

max. 16 hráčů, 2 hráči na dráze

 Kvalifikační runda K2

11,45 – 13,05 hod.

4 hry

max. 16 hráčů, 2 hráči na dráze

 Desperádo

13,15 – 13,25 hod.

1 hra

1 hráč na dráze

 Semifinále

13,30 – 14,15 hod.

2 hry

12 hráčů, 2 hráči na dráze

 Finále

14,30 – 15,30 hod.

3 hry

12 hráčů, 2 hráči na dráze

 

Startovné

Základní startovné: 400,-Kč

Opakovaný start (re-enter): 400,-Kč

Desperádo: 100,-Kč

Systém turnaje

Kvalifikace: Hraje se americkým způsobem na součet 4 her včetně hdc na vylosovaných drahách. Hráči na 1.až 6. místě postupují přímo do finále. Hráči na 7. až 16. místě postupují do semifinále.

Desperádo: Hraje se na 1 hru včetně hdc.  Do semifinále postupují 2 nejlepší.

Semifinále: Hraje 12 hráčů (7. až 16. v kvalifikaci + 2 nejlepší z desperáda). Hraje se americkým způsobem na součet 2 her včetně hdc a jako 3. hra se počítá průměr z kvalifikace včetně hdc. Dráhy jsou hráčům přiděleny dle pořadí v kvalifikaci. (viz. příloha, Dráhy pro semifinále).

Finále: Hraje 12 hráčů (6 nejlepších z kvalifikace + 6 nejlepších ze semifinále). Hraje se na součet 3 her včetně hdc. Dráhy jsou hráčům přiděleny. (viz. příloha, Dráhy pro finále).

 

Kritéria rozhodující o pořadí

V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí hráčů v jednotlivých fázích turnaje tato kritéria v pořadí: nižší základní hdc, vyšší nejvyšší nához, vyšší nejnižší nához, další vyšší nejvyšší či nejnižší nához, lepší umístění v kvalifikaci, lepší průměr v turnajovém žebříčku a jako poslední varianta los.

Pokud je hráč postupující do další fáze turnaje nepřítomen, posouvá se hranice postupu na dalšího původně nepostupujícího hráče v pořadí.

 

Handicapy

Handicapy (hdc) budou hráčům přidělovány ke každé hře v průběhu celého turnaje, a to podle níže uvedených tabulek. O stanovení výše hdc rozhoduje aktuální průměr v turnajovém žebříčku ČBA. Pokud hráč nemá evidován žádný průměr, bude mu hdc přidělen dle průměru v kvalifikaci turnaje.

Výkonnostní hdc

Průměrové pásmo

Hdc

Průměrové pásmo

Hdc

190,00 a více

0

160,00 až 164,99

13

185,00 až 189,99

1

155,00 až 159,99

16

180,00 až 184,99

3

150,00 až 154,99

20

175,00 až 179,99

5

145,00 až 149,99

24

170,00 až 174,99

7

do 144,99

28

165,00 až 169,99

10

 

 

 

Ostatní hdc

Kategorie

Hdc

Ženy

8

Junioři do 15 let

8

 

Seniorské hdc

Kategorie

Hdc

60 až 64 let

1

65 až 69 let

2

70 a více let

3

 

Ocenění pro hráče

Udělení finančních odměn a věcných cen se řídí následující tabulkou.

 

Počet hráčů

Do 24

25 - 28

29 - 32

 1.místo

1000 + věcná cena

1200 + věcná cena

1500 + věcná cena

 2.místo

700 + věcná cena

900 + věcná cena

1200 + věcná cena

 3.místo

400 + věcná cena

500 + věcná cena

800 + věcná cena

 4. až 6. místo

x

věcná cena

věcná cena

 Vítěz kvalifikace

věcná cena

věcná cena

věcná cena

 Nejvyšší nához

věcná cena

věcná cena

věcná cena

 Nejlepší žena

300

300

300

 Nejlepší senior

věcná cena

věcná cena

věcná cena

 Nejlepší hráč kategorie P 165

věcná cena

věcná cena

věcná cena

 Losování o start zdarma

x

ano

ano

 Doplňkové soutěže

x

ano

ano

 

Pozn. k udělení ocenění:

Pokud má nejvyšší nához více hráčů, počítá se další vyšší nához.

Pokud budou vítězové kategorií nejlepší žena, nejlepší senior/ka a nejlepší hráč/ka P165 umístěni v Top 3, náleží toto ocenění dalšímu v pořadí v dané kategorii.

Pokud budou vítězové kategorií nejlepší žena, nejlepší senior/ka a nejlepší hráč/ka P165 umístěni na 4. až 6. místě celkového pořadí, náleží ocenění dalším hráčům v celkovém pořadí.

Pokud hráč získá start zdarma, je tato cena nepřenosná a je možné ji uplatnit v jednom ze dvou následujících turnajů.

 

Ostatní

Hráči jsou povinni během turnaje respektovat tato rozhodnutí pořadatele:

Dodržovat zásady fair play.

Hrát podle platných bowlingových pravidel.

V průběhu turnaje platí pro právě hrající hráče zákaz kouření.

V každé fázi turnaje (mimo desperáda) má hráč nárok na čtyři tréninkové frejmy.

Pro přidělení juniorského a seniorského hdc nahlásí hráč pořadateli rok narození.

Pořadatel si vyhrazuje právo na rezervaci jednoho místa v kvalifikační rundě K2.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic a úpravu cen.

Hráči zaplacením startovného souhlasí se zveřejněním fotografií na webu DK a ČBA.

Hráči zaplacením startovného souhlasí s aktuální podobou propozic.

 

 

 

 

 

Přílohy:

Dráhy pro semifinále:

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K13

K14

K15

K16

D1

D2

 

Dráhy pro finále:

K1

K2

K3

K4

K5

K6

S1

S2

S3

S4

S5

S6

 

K – kvalifikace, D – desperádo, S – semifinále

 

Vyhledávání

Kontakt

Novák Antonín